ค้นหา

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ทำไม??พืชจึงมีอายุเป็น...พันปี


ทำไมพืชจึงมีอายุเป็นพันปี
 พืชแตกต่างจากสัตว์  อวัยวะต่าง ๆ ก็จะทำหน้าที่ของมันจนเสื่อมและตาย  แต่พืชไม่ว่าส่วนใดก็มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ เห็นได้จากการปักชำเป็นพืชต้นใหม่ได้  สภาพแวดล้อมก็เป็นส่วนประกอบสำคัญ  

ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า บริเวณที่มีพืชอายุนับพันปีอาศัยอยู่  ส่วนใหญ่จะเป็นป่าบริสุทธิ์ หรือไม่ก็บนเขาสูงลิบ  ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว อุณหภูมิในการเติบโตของพืชจะต่ำ  แม้บางครั้งจะขาดอาหารบำรุง 


แต่พืชก็มีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งคือ ถ้าสภาพแวดล้อมไม่อำนวย มันจะหยุดการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้า  เพื่อความอยู่รอด  เราจึงมีโอกาสได้เห็นพืชที่มีอายุยืนเป็นพันเป็นหมื่นปี
รายการบล็อกของฉัน

chat love manman

chat love manman1

chat love manman 2

chat love manman 3

chat love manman 4

chat love manman 5

chat love manman6