ค้นหา

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผักโขม กับ แสงฟลูออเรสเซนต์

ผักโขม กับ แสงฟลูออเรสเซนต์ ( Fluorescent Lights Boost The Nutrients in Spinach ) ผักโขม กับ แสงฟลูออเรสเซนต์ (FLUORESCENT LAMP)

Popeye ป๊อปอาย หากความจริงข้อนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบ เกี่ยวกับ ผักโขม กับ แสงฟลูออเรสเซนต์ นี้ถูกเปิดเผยในยุคนั้นคงทำให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง กับ การ์ตูนเรื่องนี้ เนื่องจาก ผักโขม ของ ป๊อปอาย อยู่ในกระป๋องปิดทึบ
รายละเอียด เกี่ยวกับ การค้นพบเรื่อง ผักโขม กับ แสงฟลูออเรสเซนต์
•นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า แสงฟลูออเรสเซนต์ จะเพิ่มปริมาณ แร่ธาตุ และวิตามิน ให้แก่ ผักโขม ได้
•แต่ถ้าเก็บผักโขมในภาชนะที่ปิดทึบ จะเป็นการทำลาย แร่ธาตุ และวิตามิน ใน ผักโขม
•งานวิจัยนี้เป็นผลงานการ ศึกษาค้นคว้าของ นักวิทยาศาสตร์ นามว่า Gene Lester, Donald J. Makus และ D. Mark Hodges
•โดยผลการวิจัย ปรากฏว่า ผักโขม ที่ ได้รับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 3 วัน จะมีปริมาณวิตามิน C , K , และ E เพิ่มสูงขึ้น แถมยังมีโฟเลท( Folate ) และวิตามินบี เพิ่มขึ้นมา( แต่เดิมไม่มี )
•หลังจาก ที่ผักโขมได้รับแสงฟลูออเรสเซนต์ ผ่านไป 9 วัน ปริมาณโฟเลท และวิตามิน K เพิ่มขึ้นมากขึ้นถึง 84 - 100%
•ฉะนั้นถ้างานวิจัยนี้เผยแพร่ในยุคการ์ตูน ป๊อปอาย ออกอากาศกระป๋องผักโขม คงต้องเปลี่ยนเป็น ใส่ในกล่องพลาสติกใส แถมวางตากแสงฟลูออเรสเซนต์ ไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มแร่ธาตุ และ วิตามิน แทนใส่กระป๋องเหล็กทึบ

ข้อมูลอ้างอิง ผักโขม กับ แสงฟลูออเรสเซนต์
•http://www.dailymail.co.uk/health/article-1256063/Keep-greens-glowing-health--too.html

รายการบล็อกของฉัน

chat love manman

chat love manman1

chat love manman 2

chat love manman 3

chat love manman 4

chat love manman 5

chat love manman6