ค้นหา

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553

แปลกแต่จริงต้นไม้กลายเป็นหิน ที่ชายฝั่งทะเลบ้านแหลมมะขาม จ.ตรัง

โกงกางหิน Fossil ของชุมชนประมงชายฝั่งบ้านแหลมมะขามที่ต้องอนุรักษ์ไว้
เมื่อกลางเดือนได้ออกไปสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเลในจังหวัดตรัง ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีภิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami)

จุดสุดท้ายคือบ้านแหลมมะขาม อำเภอสิเกา รอยต่อจังหวัดกระบี่ เคยเข้าไปสำรวจข้อมูลชุมชนประมงชายเมื่อปี 2549 และพาชาวต่างประเทศไปดูงานการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ช่วงนั้นยังไม่มีถนนตัดสู่ชมชนประมงแห่งนี้ต้องเดินทางด้วยเรือหางยาวผ่านป่าโกงกางผืนใหญ่ที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ไว้
แต่ในปัจจุบันมีถนนลาดยางตัดผ่านป่าโกงกางสู่ชุมชนวันเวลาผ่านไป 10 ปีกว่าๆ วิถีชีวิตชุมชนประมงชายฝั่งช่างเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทีมงานนั่งพูดคุยกับผู้นำชุมชนคนคุ้นเคยที่เราเคยรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี นาฬิกาแห่งเวลาเดินผ่านไปครู่ใหญ่กับเนื้อหารสาระตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ผมปลีกตัวไปเก็บภาพสภาพแวดล้อมชุมชนชายฝั่งแห่งนี้ เจอสิ่งที่มีคุณค่าจากซากพืชเป็นรากไม้โกงกางที่กลายเป็นหินที่ชายฝั่งบริเวณหลังบ้านแปลกดีกดชัตเตอร์

ทั้งรากขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้ไม่กี่ภาพตามหน่วยความจำของกล้องที่เหลืออยู่เท่าที่พอจะจัดการได้ เดินไปดูบริเวณท่าเทียบเรือของหมู่บ้าน กลับมาเดินไปกับอาจารย์ออกรอบหนึ่ง อาจารย์สอบถามได้ความว่าในอดีตตรงจุดนี้เคยมีต้นโกงกางขนาดใหญ่

รายการบล็อกของฉัน

chat love manman

chat love manman1

chat love manman 2

chat love manman 3

chat love manman 4

chat love manman 5

chat love manman6