ค้นหา

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

น้ำตาลเทียม (Synthetic Sweeteners)

น้ำตาลเทียม (Synthetic Sweeteners)ปิ๊ง! จากการชิม
น้ำตาลเทียมก็คือสารที่ให้รสหวาน แต่ไม่ได้มาจากน้ำตาลใดๆ การค้นพบน้ำตาลเทียมมีกันหลายคน และมาจากหลายชนิดของสารเคมี ล้วนแต่พบโดยบังเอิญทั้งสิ้น ดังนี้

ค่ำคืนหนึ่งในปี ค.ศ. 1879 นายคอนสแตนติน ฟาห์ลเบอร์ก (Constantine Fahlberg) เสร็จจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ก็หยิบขนมปังขึ้นมากิน เขารู้สึกว่าขนมปังหวานผิดปกติ เขาคิดทันทีว่า มือของเขาจะต้องติดสารตัวใดตัวหนึ่งมาจากห้องทดลองแน่นอน เขาจึงกลับไปที่ห้องทดลองอีกครั้ง ลงมือชิมสารต่างๆ ทีละตัว จนพบว่า “แซกคาริน” (saccharin) นั่นเองที่เป็นสารให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง 300-500 เท่าทีเดียว เขาจดสิทธิบัตรทันที โดยได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1885

ในปี ค.ศ. 1937 นายไมเคิล สเวดา (Michael Sveda) เป็นอีกผู้หนึ่งค้นพบน้ำตาลเทียมโดยบังเอิญ จากการลิ้มรสหวานจากปลายมวนบุหรี่ของเขา เขากลับไปค้นหาสารที่ติดมือจากห้องทดลองเช่นกัน และพบสารชนิดหนึ่ง เขาจึงให้ชื่อน้ำตาลเทียมของเขาว่า “ไซคลาเมต” (cyclamate) ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลถึง 30 เท่า
ในปี ค.ศ. 1970 มีการวิจัยพบว่า ทั้งแซกคารินและไซคลาเมตเป็นสารอันตรายที่ก่อให้เกิดมะเร็งในหนูทดลอง

ในปี ค.ศ. 1965 นายเจมส์ สแกตเตอร์ (James Schlatter) นักเคมีได้ค้นพบน้ำตาลเทียมโดยบังเอิญอีกเช่นกัน เกิดจากการที่เขาเลียนิ้วมือเพื่อหยิบกระดาษจากปึกออกมา ปรากฏว่านิ้วมือของเขาหวาน เขาจึงไปค้นหาที่มาของความหวานบนนิ้วมือ ได้ค้นพบน้ำตาลเทียมอีกชนิดหนึ่งที่เชาให้ชื่อว่า “แอสพาร์เทม” (aspartame)

รายการบล็อกของฉัน

chat love manman

chat love manman1

chat love manman 2

chat love manman 3

chat love manman 4

chat love manman 5

chat love manman6