ค้นหา

Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Wikipedia

ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ต้น โหราเท้าสุนัข

ต้นโหราตีนหมา
¤ต้น โหราเท้าสุนัขหรือต้นโหราตีนหมา ได้จากต้นแห้งของพืชเบียน(กาฝาก) ที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Balanophora abbreviate Bl. ชื่อพ้อง Balanophora polyandra Griff. ในวงศ์ Balanophoraceaeโหราเท้าสุนัข

♤พืชชนิดนี้เป็นพืชเบียนที่มีดอกแยกเพศร่วมต้น โดยทั่วไปมีความสูงจากจุดที่เกาะติดกับพืชให้อาศัยถึงปลายช่อดอก ๕-๑๐ ซม. 
♤มีหัวเดียวหรือแตกเป็นหลายอันรวมเป็นกลุ่มที่โคนต้น หัวรูปกรวยกลับ ฐานแคบ บริเวณใกล้ส่วนบนจะป่องออก กว้าง ๑-๒ ซม. ยาว ๑.๑-๓.๕ ซม. 
♤ใบมี ๓-๗ ใบ ออกตรงกันข้ามเป็นคู่สลับกัน รูปไข่ ปลายใบมนหรือเว้าตื้น รูปคุ่ม ขนาดกว้าง ๐.๗-๑.๕ ซม. ยาว ๑-๒ ซม. 
♤ดอกเป็นช่อ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกัน แต่อยู่บนแกนกลางเดียวกัน ส่วนที่เป็นดอกตัวเมียรูปไข่ ขนาดกว้าง ๐.๕-๒.๓ ซม. ยาวราว ๑-๒.๕ ซม. ดอกตัวผู้มี ๑๐-๒๐ ดอก ไม่มีก้านดอก เรียงเป็นแถบสูงราว ๐.๕-๒ ซม. อยู่ด้านล่างกลุ่มดอกตัวเมีย

■พืชที่ให้ “โหราเท้าสุนัข” นี้ มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน คือมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียบนต้นเดียวกัน โดยทั่วไปมักพบในป่าช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
โบราณใช้เป็นยาแก้หืด

รายการบล็อกของฉัน

chat love manman

chat love manman1

chat love manman 2

chat love manman 3

chat love manman 4

chat love manman 5

chat love manman6